608 99 59 59 / 629 35 33 35

Condicions d'ús

Introducció

En compliment al que estableix la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E.) del 12 de Juliol de 2002, es publica el següent document:

1- Dades identificatives

Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. amb CIF B65476582 amb domicili social a Ptge. Pirineus 16, 08503 Gurb ( VIC ).

2- Llicència d'ús del web vigatanadeasistencia.com i dels seus serveis

Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. ofereix una llicència limitada i revocable per utilitzar la seva web vigatanadeasistencia.com i els seus serveis amb concordança amb els termes i condicions reflectits en el present document. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació del web per objectius prohibits per vigatanadeasistencia.com, competir amb vigatanadeasistencia.com, crear gràfics basats en els continguts de vigatanadeasistencia.com, o desar una còpia de la web.

3- Normes generals

3.1 Ús prohibit:
No pot intentar causar cap dany al web o al servei de vigatanadeasistencia.com. Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, no pot: Entorpir el servei de vigatanadeasistencia.com usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari. Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada a vigatanadeasistencia.com. Utilitzar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar la web. Recol·lectar correus electrònics o altra informació a través del servei de vigatanadeasistencia.com. Fer-se passar per una altra persona o entitat.

3.2 Privacitat i protecció de dades:
A Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència en línia. En el moment en que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries, i les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda. En cap cas les informacions personals seran transferides a terceres empreses.

Podeu comprovar la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal. Llei de Protecció de Dades:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que:

A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. amb NIF B65476582 amb domicili social a Ptge. Pirineus 16, 08503 Gurb ( VIC ).
Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

B. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L., domicili social a Ptge. Pirineus 16, 08503 Gurb ( VIC ), Espanya. o enviar un correu electrònic a Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web vigatanadeasistencia.com.

4- Drets de Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L.

4.1 Monitorització
Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar les transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o l'esmentada transacció o comunicació és inapropiada, Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. pot cancel·lar o restringir l'accés a aquest usuari, sense més responsabilitats per les parts implicades.
4.2 Modificacions del servei
Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.
4.3 Cancel·lació del contracte
Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L., al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:
a) Suspendre o limitar l'ús de vigatanadeasistencia.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.
b) Eliminar qualsevol del contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de vigatanadeasistencia.com
c) Prohibir l'ús dels serveis de vigatanadeasistencia.com
4.4 Comunicacions enviades pels usuaris
Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris a: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que es puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

5- Política d'enllaços

Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L., per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens al nostre lloc web. En el cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquestes, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin seran immediatament retirats.

6- Limitació de responsabilitats

Vigatana de Asistencia en Carretera, S.L. s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de vigatanadeasistencia.com

7- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.
Per a la resolució de possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre als jutjats i tribunals VIC, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.