608 99 59 59 / 629 35 33 35

Les grues en acció

Accidents

 

 

 

Transports especials

 

 

 

 

Situacions en muntanya

 

 

 

 

Vídeo rescat Sant Pere de Torelló